تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

درس سوم

  درس سوم

  آن چیست؟

  آن یک کتاب است؟
  آنها چه هستند؟
  آنها کتاب هستند.
  آن چیست؟
  آن یک در است.
  آنها چه هستند؟
  آنها در هستند.
  آنها چه هستند؟
  آنها میز هستند.
  آنها چه هستند؟
  آنها میز تحریر هستند.
  من چه کاره هستم؟
  شما یک معلم هستید.
  شما چه کاره هستید؟
  ما دانش آموز هستیم.
  آنها چه کاره هستند؟
  آنها معلم هستند.
  آنها چه هستند؟
  آنها نیمکت هستند.

   

     1- What is it?
  It is a book. It’s a book,
  2- What are they?
  They are books. They’re books.
  3- What is it?
  It is a door. It’s a door.
  4- What are they?
  They are doors. They’re doors.
  5- What are they?
  They are tables. They’re tables.
  6- What are they?
  They are desks. They’re desks.
  7- What am I?
  You are a teacher. You're a teacher.
  8- What are you?
  We are students. We’re students.
  9- What are they?
  They are teachers. They’re teachers.
  10- What are they?
  They are benches. They’re benches,

   

  تمرینات درس سوم

  الف- به جمع تبدیل کنید.

  او یک دانش آموز است.
  آنها دانش آموز هستند.

   

  A-change into plural:

  Example
  She is a student.
  They are students.

  نکته گرامری: چنانچه بخواهیم جمله ای را جمع ببندیم اگر فاعل جمله (it-he-she) باشد تبدیل به they و اگر I باشد تبدیل به we شده و فعل is یا am جمع می شوند یعنی تبدیل به are میگردند و کلمه a در جمله حذف می شود.


  ب: با "what" سئوالی کنید:

   

  1- I am a student. 1- We are students.
  2- I am a teacher. 2- We are teachers.
  3- You are a teacher. 3- You are teachers.
  4- You are a student. 4- You are students.
  5- He is a student. 5- They are students.
  6- She is a girl. 6- They are girls.


  ج- سئوال کنید، پاسخ سئوالها را بدهید.

  (تمرین شفاهی

  آن چیست؟
  آن یک پنجره است.


  c-asks questions, answer the questions:

  (Oral exercise)

  Example:
  What is it?
  It’s a window.


  1- What are they? They are doors.
  2- What is he? He is a teacher.
  3- What is she? She is a student.
  4- What are they? They are table.
  5- What are they? They are benches.
  6- What is it? It is a wall.
  7- What is it? It is a chair.
  8- What am i? You are a student. You’re a student.
  9- What are they? We are students. We’re students.

  درس چهارم

  آن یک پنجره است.
  آیا آن یک پنجره است؟
  بله، آن هست.
  آن یک قلم است.
  آیا آن یک قلم است؟
  بله، آن هست.
  آن یک تخته سیاه است؟
  بله، آن هست.
  آیا آنها دیوار هستند؟
  بله، آنها هستند.
  آیا آنها دانش آموز هستند؟
  بله، آنها هستند.
  آیا آنها نیمکت هستند؟
  بله، آنها هستند.
  آیا آن یک در است؟
  بله، آن هست.
  آیا آنها در هستند؟
  بله، آنها هستند.
  آیا آن یک میز تحریر است.
  بله، آن هست.
  آیا او یک معلم است؟
  بله، اوهست.
  آیا آنها یک دانش آموز هستند؟
  بله، آنها هستند.
  آیا اویک دانش آموز است؟
  بله، او هست.
  آیا شما یک دانش آموز هستید؟
  بله، من هستم.
  آیا شما دانش آموز هستید؟
  بله، ما هستیم.

   

  1- Is it a window?
  Is it a window?
  Yes, it is.
  2- It is a pen.
  Is it pen?
  Yes, it is.
  3-Is it a blackboard?
  Yes, it is.
  4- Are they students?
  Yes, they are.
  5- Are they students?
  Yes, they are.
  6- Are they benches?
  Yes, they are.
  7- Is it a door?
  Yes, it is.
  8- Are they doors?
  Yes, they are.
  9- Is it a desk?
  Yes, it is.
  10- Is she a teacher?
  Yes, she is.
  11- Are they students?
  Yes, they are.
  12- Is he a student?
  Yes, he is.
  13- Are you a student?
  Yes, I am.
  14- Are you students?
  Yes, we are.

   

  تمرینات درس چهارم

  الف: شفاهی پاسخ کوتاه بدهید:

   

  A-give short answers orally:

  Example:

  Are they books?
  Yes, they are.

   

  1-Are they pens? 1-Yes, they are.
  2-Are they blackboards? 2- Yes, they are.
  3-Is it a bench? 3- Yes, it is.
  4- Are they windows? 4- Yes, they are.
  5-Is she a student? 5- Yes, she is.
  6-Is it a wall? 6- Yes, it is.
  7- Are you teachers? 7- Yes, they are.
  8- Are you students? 8- Yes, we are.
  9-Are you a student? 9- Yes, I am.
  10- Am I a teacher? 10- Yes, you are.

  ب: با " what" سئوالی کنید.
  آنها در هستند.
  آنها چه هستند؟

   

  B-ask questions with "what":
  Example:
  They are doors.
  What are they?

   

  1- They are books. 1- What are they?
  2- They are students. 2- What are they?
  3- She is a teacher. 3- What is she?
  4- They are doors. 4- What are they?
  5- It is a window. 5- What is it?
  6- It is a pencil. 6- What is it?
  7- He is a teacher. 7- What is he?
  8- She is student. 8- What is she?
  9- They are teachers. 9- What are they?

   

  ج- به مفرد تبدیل کنید:
  آنها قلم هستند.
  آن یک قلم است.

   

  C-change into the singular:
  Example:
  They are pens.
  It’s a pen.

   

  1- They’re chairs. 1- Its a chair.
  2- They’re walls. 2- Its a wall.
  3- They’re benches. 3- Its a bench.
  4- They’re books. 4- Its a book.
  5- They’re students. 5- She’s a student.
  6- You’re teachers. 6- You’re a teacher.
  7- We’re teachers. 7- I’m a teacher.

   

  د- به جمع تبدیل کنید:

  او یک دانش آموز است.
  آنها دانش آموز هستند.

   

  D-change into the plural:
  Example:
  She is a student.
  They are students.

   

  1- She is a teacher. 1- They are teachers.
  2- It is a bench. 2- They are benches.
  3- He is a student. 3- They are students.
  4- It is a chair. 4- They are chairs.
  5- It is a pencil. 5- They are pencils.
  6- He is a teacher. 6- They are teachers.
  7- It is a pen. 7- They are pens.
  8- It is a door. 8- They are doors.


  این مطلب تا کنون 91 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 30 آبان 1390 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : they ,what ,students ,student ,بله، ,teacher ,دانش آموز ,they they ,است؟ بله، ,هستند؟ آنها ,آنها هستند ,students we’re students ,
  درس سوم

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 3 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55471
 • تعداد مطالب :149146
 • بازدید امروز :393351
 • بازدید داخلی :27746
 • کاربران حاضر :149
 • رباتهای جستجوگر:448
 • همه حاضرین :597

تگ های برتر